AuthorDenise Fuller

Forbrukslån

Det finnes mange gode låneprodukter på markedet i Norge. En av de mer populære produktene blant nordmenn, og da spesielt yngre nordmenn, er det fleksible låneproduktet forbrukslån. Et forbrukslån er et lån som ikke krever sikkerhet. Når et lån ikke krever sikkerhet gir det deg som låntaker mye mer fleksibilitet enn lån som krever sikkerhet fordi en bank ikke er en del av sikringsprosessen.

En sikringsprosess er en prosess hvor banken evaluerer hva slags pant man bringer til prosessen og om dette objektet er godt nok som pant. Bankenes favoritt er hus. Alle banker vil gjerne ta pant i ditt hus for å gi deg gjeld. Her snakker vi om all mulig slags gjeld. Det er ikke noe problem for banker å gi ut gjeld i bytte mot pant i hus fordi hus er sett på som det sikreste. Det er nokså lett å sette en salgspris på det og det ødelegges sjeldent. Hus kan man heller ikke ta med seg under armen og løpe av gårde med.

Forfall

Når du får en regning, om dette er forbrukslån eller andre typer lån, er det viktig at du betaler regningen. Regninger må betales innen tiden. På hver regning eller faktura står det når du må betale og hva slags frist du må holde deg innenfor. Alle som utsteder regninger setter en forfallsfrist slik at det ikke skal bli noen diskusjon i etterkant over hvem som skulle betale når.

Betalingspåminnelse

Når du ikke betaler regningene dine i tide så vil du få en påminnelse. En påminnelse i seg selv trenger ikke være noe stort problem, men mange påminnelser kan ofte gjøre at banken blir litt sur på deg. Om du ønsker et godt forhold til din bank er det viktig at du har et godt forhold til din bank. Du må derfor sette deg inn i hva som kreves av den banken du jobber med. Betal i tide er stikkordet. Hva du trenger og hvordan du gjør dette er viktig. Når du får en påminnelse og denne ikke blir betalt går fakturaen over til neste kapittel.

Det er viktig at du tar økonomi og regninger seriøst. Tar du det ikke seriøst vil du få vanskeligheter med å ta opp gjeld privat og du vil få vanskeligheter med å ta opp gjeld på andre måter. Alle banker fokuserer på din kredittverdighet og denne verdigheten kommer gjennom å betale dine regninger i tide. Se for deg et eksempel hvor du får en faktura på et forbrukslån. Du må betale 4000 kroner den måned. Betaler du ikke vil du få en påminnelse. Når du ikke betaler den vil du en faktura med dobbel betaling neste måned. Betaler du ikke den vil den bli sendt over til et firma som krever inn penger fra folk som ikke betaler. Inkassoselskapene legger på store gebyrer og kan kreve deler av din lønn, eller starte en rettslig prosess for å drive inn dine verdier.

Lån

Lån er noe som kan bli veldig dyrt. Er du en som liker å bruke litt penger for å kjøpe deg noen fint, men ikke alltid har pengene når du ser noe fint, kan det være lett for deg å betale for ting på krita. Når du betaler for noe på krita betyr det at du bruker gjeld til å kjøpe deg noe. Alle bruker gjeld på en eller annen måte, men det er akkurat hvordan vi bruker gjelden for å kjøpe oss det som vi trenger som fort blir en utfordring.

Det letteste tilgangen til gjeld er vanligvis kredittkortet. Hva slags kort du har spiller som ofte ingen rolle. Det er nettopp det at det er så lett å finne et kredittkort eller få et kort som gjør at det å bruke det fort kan bli litt dyrt. Når du ønsker å kjøpe deg noe og ikke har pengene er det fort gjort at du tar frem kredittkortet og tenker at den betales tilbake når du har penger på konto igjen. Penger kommer med lønn. Har du ikke den lønnen som trengs vil det fort bli vanskelig å få det som trengs.

Ingenting står stille

Vi har alle utfordringer med penger på den ene eller den andre måten. Hva vi gjør når vi har denne utfordringen avhenger av oss. Enten så kan vi si takk for oss eller så kan vi ta oppfordringen med situasjonen og gjøre den bedre. Enten så blir den bedre eller så blir den dårligere. Det er sjeldent at en situasjon blir stående på stedet hvil. Hva som kreves i en slik situasjon er at man gjør noe.

Refinansier dine lån

Det beste å gjøre når man har gjeld er å refinansiere. Dette begrepet er noe som vi hører ofte og noe som vi fort også kan legge fra oss. Selve ordet er fint å huske på, men det er hva ordet symboliserer som er viktig for oss. Ordet beskriver en handling som vil eller som oppfordrer deg til å gjøre noe med din økonomiske situasjon og da spesielt med fokus på gjeld. Du trenger å ta opp gjeld for å betale ned gjelden du har. Dette kan gjøres ganske lett. Du får av og til tilbud fra banker om å flytte kredittkortgjeld over på nedbetalingsplaner på en annen prosent. Akkurat dette er refinansiering.

DNB gjorde dette når de avsluttet sitt samarbeid med AMEX i 2018. Banken DNB tilbød alle sine AMEX kunder som var på vei over til AMEX og heller begynne å nedbetale sine lån i henhold til en nedbetalingsplan på en rente som var mye lavere enn det AMEX tilbød. På denne måten fikk DNB tatt vare på noen kunder samtidig som det gavnet kundene fordi de fikk en lavere rente på kredittkort som allerede var ganske dyre. Når du nå ser etter en bedre deal kan det være smart å tenke litt nytt.

© 2019 Kvinnelgen

Theme by Anders NorénUp ↑