Det finnes mange gode låneprodukter på markedet i Norge. En av de mer populære produktene blant nordmenn, og da spesielt yngre nordmenn, er det fleksible låneproduktet forbrukslån. Et forbrukslån er et lån som ikke krever sikkerhet. Når et lån ikke krever sikkerhet gir det deg som låntaker mye mer fleksibilitet enn lån som krever sikkerhet fordi en bank ikke er en del av sikringsprosessen.

En sikringsprosess er en prosess hvor banken evaluerer hva slags pant man bringer til prosessen og om dette objektet er godt nok som pant. Bankenes favoritt er hus. Alle banker vil gjerne ta pant i ditt hus for å gi deg gjeld. Her snakker vi om all mulig slags gjeld. Det er ikke noe problem for banker å gi ut gjeld i bytte mot pant i hus fordi hus er sett på som det sikreste. Det er nokså lett å sette en salgspris på det og det ødelegges sjeldent. Hus kan man heller ikke ta med seg under armen og løpe av gårde med.

Forfall

Når du får en regning, om dette er forbrukslån eller andre typer lån, er det viktig at du betaler regningen. Regninger må betales innen tiden. På hver regning eller faktura står det når du må betale og hva slags frist du må holde deg innenfor. Alle som utsteder regninger setter en forfallsfrist slik at det ikke skal bli noen diskusjon i etterkant over hvem som skulle betale når.

Betalingspåminnelse

Når du ikke betaler regningene dine i tide så vil du få en påminnelse. En påminnelse i seg selv trenger ikke være noe stort problem, men mange påminnelser kan ofte gjøre at banken blir litt sur på deg. Om du ønsker et godt forhold til din bank er det viktig at du har et godt forhold til din bank. Du må derfor sette deg inn i hva som kreves av den banken du jobber med. Betal i tide er stikkordet. Hva du trenger og hvordan du gjør dette er viktig. Når du får en påminnelse og denne ikke blir betalt går fakturaen over til neste kapittel.

Det er viktig at du tar økonomi og regninger seriøst. Tar du det ikke seriøst vil du få vanskeligheter med å ta opp gjeld privat og du vil få vanskeligheter med å ta opp gjeld på andre måter. Alle banker fokuserer på din kredittverdighet og denne verdigheten kommer gjennom å betale dine regninger i tide. Se for deg et eksempel hvor du får en faktura på et forbrukslån. Du må betale 4000 kroner den måned. Betaler du ikke vil du få en påminnelse. Når du ikke betaler den vil du en faktura med dobbel betaling neste måned. Betaler du ikke den vil den bli sendt over til et firma som krever inn penger fra folk som ikke betaler. Inkassoselskapene legger på store gebyrer og kan kreve deler av din lønn, eller starte en rettslig prosess for å drive inn dine verdier.